FEATURED

PURE BEAUTY MAGAZINE

WW MAGAZINE OCT ’13

WW MAGAZINE OCT ’13

WW MAGAZINE APRIL ’14

WW MAGAZINE APRIL ’15

CLOSER MAGAZINE MAY ’14

SUNDAY TIMES JAN ’15

SUNDAY TIMES JAN ’15

COSMOPOLITAN MAGAZINE JAN ’15

COSMO AD FEATURE JAN '16